گراف پد

تحلیل عاملی Factor Analysis با SPSS

 

گاهی اوقات در انجام یک تحقیق و مطالعه علمی، با کمیت‌ها و مولفه‌هایی مواجه شویم که برخی از آن‌ها دارای ارتباط‌ها و همبستگی‌های بالایی با یکدیگر بوده و در واقع یک مفهوم و تعریف را بیان می‌کنند. این موضوع خصوصاً وقتی از پرسش‌نامه‌ها به عنوان ابزارهای تحقیق استفاده می‌کنیم، به وضوح دیده می‌شود. از این جهت و به منظور رسیدن به نتایج علمی متقن و قابل تفسیر، کاهش تعداد کمیت‌ها و یافتن کمیت‌های مهم و موثر و در نهایت ایجاد یک ساختار و مدل جدید در مشاهدات مورد بررسی، استفاده از برخی روش‌های پیشرفته آماری توصیه می‌شود.

یکی از راه‌های بهینه کردن اندازه‌گیری‌ها و یافتن کمیت‌های موثر، استفاده از روش تحلیل عاملی است. تحلیل عاملی در دو روش تاییدی و اکتشافی انجام می‌شود. در این مجموعه آموزشی از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده خواهیم کرد. این روش بر روابط بین کمیت‌ها و مقیاس‌ها استوار است و به دنبال شناسایی کمیت‌های اصلی به منظور ایجاد الگوی مناسب در نتایج است. در این نوع از تحلیل عاملی دیدگاه اولیه‌ای از تحقیق وجود ندارد و تنها به دنبال ایجاد یک ساختار جدید و مرتبط با هم در کمیت‌ها هستیم. تحلیل عاملی Factor Analysis به خلاصه کردن و ترکیب Variableهای تحقیق می‌پردازد. مهم‌ترین هدف تحليل عاملی كاهش حجم داده‌ها، کمیت‌ها و  و تعيين مهمترين کمیت‌های مؤثر در تحقیق است.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

آموزش با نرم‌افزار SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

60 دقیقه

تماس و مشاوره با گراف پد