Syntax آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه
08 اسفند

Syntax آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه و جدول Pairwise Comparison

      درباره‌ی آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه یا همان Two-way MANOVA در نوشتار قبلی صحبت کردیم. از اینجا می‌توانید ویدئو و موضوعات مطرح شده در این موضوع را مشاهده کنید. تحلیل آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه هنگامی مورد استفاده قرار …

Two way MANOVA
22 آذر

آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه Two-way MANOVA با SPSS

      آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری شناخته می‌شود. در این نوشتار ما قصد داریم درباره آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه با نام Two-way MANOVA صحبت کنیم. در مبحث قبلی به آنالیز …