قبلی
Syntax آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه

Syntax آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه و جدول Pairwise Comparison

درباره‌ی آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه یا همان Two-way MANOVA در نوشتار قبلی صحبت کردیم.   در همان لینک بالا یعنی اینجا توضیحات کاملی درباره‌ی Two-way MANOVA بیان کردیم و خواننده را برای آشنایی بیشتر به همان لینک ارجاع می‌دهم. در این …

Two way MANOVA

آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه Two-way MANOVA با SPSS

آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری شناخته می‌شود. در این نوشتار ما قصد داریم درباره آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه با نام Two-way MANOVA صحبت کنیم. در شکل زیر می‌توانید نحوه طراحی آنالیز واریانس …