قبلی
رگرسیون چندگانه

رگرسیون چندگانه Multiple Regression با گراف پد

یکی از بخش‌هایی که گراف پد در ورژن شماره 8 آن اضافه کرده است، توانایی انجام رگرسیون چندگانه و یا اصطلاحاً Multiple Regression  است. مدل آماری رگرسیون خطی چندگانه به صورت زیر نوشته می‌شود. y = ß0 + ß1×1  +  ß2×2 + … …