رگرسیون چندگانه
29 مهر

رگرسیون چندگانه Multiple Regression با گراف پد

          یکی از بخش‌هایی که گراف پد در ورژن شماره 8 آن اضافه کرده است، توانایی انجام رگرسیون چندگانه و یا اصطلاحاً Multiple Regression  است. با استفاده از تحلیل‌های رگرسیون چندگانه می‌توانیم به صورت توام و …

رگرسیون لجستیک چندگانه
14 تیر

رگرسیون لجستیک چندگانه Multiple Logistic Regression نرم افزار گراف پد

    یکی از تحلیل‌هایی که در ورژن‌های جدید گراف پد (8 به بعد) قرار گرفته است، مدل‌های رگرسیون لجستیک Logistic Regression است. همان‌گونه که می‌دانیم وقتی Variable پاسخ ما یعنی Y دو حالتی باشد (بله یا خیر، موفقیت یا …