پیش‌بینی بازار سهام
12 دی

رگرسیون لجستیک و پیش‌بینی بازار سهام

    بیایید یک ایده روی کاغذ داشته باشیم. فعلاَ روی کاغذ. از یک سوال شروع می‌کنم. آیا امکان دارد در پایان هر روز بازار بورس، یک لیستی ارایه دهیم از تمام نمادهای معامله شده، به ترتیب اولویت و احتمال …