دوست عزیز، ظرفیت دوره آموزش گراف پد در آبان‌ماه 99 تکمیل شده است. می‌توانید با شرکت در دوره غیرحضوری، مستندات کامل به همراه دوره‌های قبلی را دریافت کنید.