دوست عزیز، ظرفیت دوره گراف پد در فصل زیبای زمستان 98 تکمیل شده است. می‌توانید در دوره غیرحضوری شرکت کنید.