گراف پد

تحلیل واریانس دو طرفه Two-way ANOVA با SPSS 

 

یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری با نام آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA شناخته می‌شود. در این مجموعه ما درباره آنالیز واریانس دو طرفه با نام Two-way ANOVA صحبت کرده‌ایم. این تحلیل هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخواهیم یک کمیت وابسته Dependent Variable را در بین گروه‌های مستقل بیش از یک فاکتور Factor مورد مقایسه قرار دهیم. آنالیز واریانس دو طرفه در این مجموعه با استفاده از روش General Linear Model, Univariate آموزش داده شده است. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مجموعه آموزش تحلیل ANOVA دو طرفه شامل 65 دقیقه ویدئو، فایل دیتا و خروجی‌های نرم‌افزار SPSS به همراه 27 اسلاید آموزشی را مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

27 اسلاید، مثال و Syntax نرم‌افزار SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

65 دقیقه

مطالب آنالیز واریانس دو طرفه Two-way ANOVA

Two-way ANOVA

    html nested lists in direction rtl
 • Univariate Analysis of Variance
 • Between-Subjects Factors
 • Descriptive Statistics
 • Test of Homogeneity of Variances
 • Post Hoc Tests
 • Partial Eta Squared
 • Observed Power
 • Compare Means 
 • Levene Statistic Test
 • Multiple Comparisons
 • Homogeneous Subsets
 • Means Plots
 • Tests of Between-Subjects Effects
 • Estimated Marginal Means
 

آنالیز واریانس دو طرفه

    html nested lists in direction rtl
 • تحلیل واریانس چیست؟
 • طراحی و ساختار آنالیز واریانس دو طرفه
 • مثال نرم‌افزار SPSS برای Two-way ANOVA
 • مسیر انجام آنالیز واریانس دو طرفه
 • مقایسه میانگین‌ها در آنالیز واریانس
 • General Linear Model در ANOVA
 • تنظیمات پنجره Univariate در تحلیل واریانس
 • دکمه‌ها و منوهای نرم‌افزار SPSS در ANOVA
 • آزمون معناداری فاکنورها، اثرات اصلی و اثر متقابل
 • آزمون Levene در فرضیه همگنی واریانس‌ها
 • انواع آزمون‌های تعقیبی در آنالیز واریانس
 • آزمون دانکن Duncan و انتخاب Subsets
 • میانگین‌های حاشیه‌ای و دکمه EM Means
 • بیان مدل آماری Two-way ANOVA (Univariate, GLM)
 

تماس و مشاوره با گراف پد