گراف پد

روش‌های جایگزینی داده‌های گمشده Missing Values با SPSS

 

در این مجموعه آموزشی به موضوع داده‌های گمشده (Missing Values) و روش جایگزینی آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پرداخته شده است. در بررسی و مطالعه بسیار اتفاق می‌افتد که مقادیر برخی از کمیت‌ها اندازه‌گیری نشده‌اند و یا قابل اندازه‌گیری و مشاهده نبوده‌اند. در این‌ موارد با نتایجی تحت عنوان داده‌های گمشده Missing Values روبه‌رو هستیم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

16 اسلاید، فایل و مثال SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

30 دقیقه

مطالب روش‌های جایگزینی داده‌های گمشده

Missing Value

    html nested lists in direction rtl
 • جدول نتایج جایگزاری در نرم‌افزار SPSS
 • استفاده از روش Mean of nearby Points
 • انواع روش‌های جایگزاری داده‌های گمشده
 • نحوه محاسبه روش Median of nearby Points
 • کاربرد Linear interpolation در داده‌های گمشده
 • مقایسه انواع روش‌های جاگزاری در داده‌های گمشده
 • داده‌های جایگزین با استفاده از روش Series Mean
 • Linear trend at point  برای جایگزینی داده‌های گمشده
 

داده‌های گمشده

    html nested lists in direction rtl
 • داده گمشده خوب
 • داده های گمشده چیست؟
 • روش Series Mean در جایگزاری
 • نتایج روش Linear interpolation
 • مقادیر متفاوت برای داده‌های گمشده
 • استفاده از نرم‌افزار برای جایگزینی داده‌های گمشده
 • استفاده از روش Median of nearby Points برای جایگزاری
 • استفاده از مدل رگرسیونی جهت جایگزاری
 

تماس و مشاوره با گراف پد