قبلی
نماد رنیک

پیش‌بینی قیمت سهام رنیک در بورس تهران در سری زمانی

بورس

در گراف زیر می‌توانید روند حرکتی نماد رنیک در بورس تهران به همراه پیش‌بینی برای روز شنبه 24 خرداد 99 را مشاهده کنید. از بیان جزئیات خودداری شده است.

  
 
 
نقطه سبز رنگ پیش‌بینی مدل ما برای روز شنبه 24 خرداد 99 را نشان می‌دهد. برازش ها را در ادامه ببینید.
منظور از 177 همان 177 امین روز کاری نماد رنیک در بورس تهران می‌باشد که شنبه 24 خرداد 99 است.
عدد پایانی را مدل تقریباً 37154 با کران پایین 35135 و کران بالای 39172 بیان می‌کند.
حال قیمت واقعی این نماد برای همان روز کاری 24 خرداد 99 را مشاهده کنید.
 
 
همانگونه که مشاهده می‌شود قیمت پایانی عدد ۳۷۲۳۵ به دست آمده است. خطای پیش بینی بسیار اندک و ۸۱ ریال ( دو دهم درصد) بوده است.
این مطلب بیانگر درستی بالای پیش بینی و مدل به دست آمده است.
🔸 پیش‌بینی و طراحی مدل یک روز قبل یعنی ۲۳ خرداد ۹۹ انجام شده است
و از همه چیز مهمتر و درست‌تر

خدا داناتر است

 

گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹