تخفیف دارد
آنالیز روند

آنالیز روند در داده‌ها

25 هزار تومان 17 هزار تومان

در این کارگاه آموزشی، به موضوع مهم آنالیز روند در داده‌ها (Trend Analysis) و روش انجام آن با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab پرداخته شده است. فایل موردنظر در قالب pdf و 14 اسلاید آموزشی آمده است. در این فایل تحلیل‌های آماری آنالیز روند و رسم نمودارهای سری زمانی داده‌ها انجام شده است. داده‌های این آموزش نیز ارایه شده است. فایل داده مربوط به 283 روز کاری یک موسسه مالی و بانکی می‌باشد.

شناسه مجموعه: Trend Analysis دسته:

از موضوعات مهم و کلیدی در تحلیل‌های آماری پرداختن به مفاهیم سری زمانی می‌باشد. ما در آموزش سری زمانی آنالیز روند به دنبال بیان مطلب مهم تحلیل روند و رسم نمودارهای سری زمانی یک بعدی و چند بعدی بوده‌ایم. در واقع یکی از مهمترین روش‌های تحلیل آماری استفاده از آنالیز روند در داده‌ها می‌باشد. در این نوع از تحلیل‌ها اندازه‌ها و داده‌ها در طول زمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. ابزار کار در این مرحله استفاده از نرم‌افزار مطلوب و مناسب Minitab خواهد بود.

این کارگاه آموزشی شامل موارد زیر است.

trend-analysis-6-astat.ir

مطالب ارایه شده در کارگاه آموزشی سری زمانی آنالیز روند

در کارگاه آموزش سری زمانی تحلیل روند به شرح و توضیح موارد زیر با استفاده از مثال‌های آموزشی و فایل‌های داده، پرداخته شده است.

  • رسم نمودارهای سری زمانی و تحلیل روند (Time Series Plot)
  • ارزیابی آنالیز روند در داده‌ها (Trend Analysis)
  • فایل داده مربوط به تعداد افراد ورودی 283 روز کاری یک موسسه مالی و بانکی

ارایه خدمات تحلیل آماری سری زمانی آنالیز روند

ما در گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل آماری سری زمانی و تحلیل روند را با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را  ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را ارسال خواهیم کرد.