Statistical Analysis with GraphPad Prism Response

ارایه تحلیل و رسم گراف با پریسم (pResponseO)

15 هزار تومان

این مطالعه، به بررسی داده‌ها جهت رسم نمودار و ارایه تحلیل، بر مبنای کمیت pResponseO با استفاده از نرم‌افزار GraphPad Prism v7 پرداخته است و فایل خروجی نرم‌افزار همراه با آزمون‌های انجام شده و گراف‌های رسم شده، ارایه شده است. تحلیل نتایج در ابتدا به بررسی و آزمون فرضیه نرمال بودن داده‌ها پرداخته و پس از آن با استفاده از آزمون‌های آماری پارامتری و پارامتری متناظر انجام شده است. تحلیل و بیان نتایج در 10 صفحه در قالب فایل‌های Word و PDF نوشته شده و به همراه تمام تحلیل‌ها و خروجی‌های به دست آمده از گراف پد پریسم، ارایه می‌شود. به سادگی با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید تمام مستندات را دریافت نمایید. مستندات بلافاصله برای شما ایمیل شده و در صفحه وب جهت دریافت و دانلود، قرار می‌گیرد.

شناسه مجموعه: Graphs & Analysis (pResponseO) دسته: ,

ارایه خدمات تحلیل آماری و بیان نتایج

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات انجام تحلیل‌های آماری توصیفی و استنباطی، رسم انواع نمودارهای آماری و جداول فراوانی و توافقی، ارایه تحلیل‌های آماری استنباطی با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری به ویژه گراف پد پریسم را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.