انجام تحلیل ROC Curve با گراف پد (ژن 2)

21 هزار تومان

در این پروژه با استفاده از نرم‌افزار GraphPad Prism آنالیز ROC gene 2 انجام شده است.

انجام تحلیل‌های آماری در 3 صفحه نوشته شده و تمام فایل‌های Word و PDF به همراه داده‌ها و خروجی‌های نرم‌افزار فایل pzfx، ارایه شده است. جهت انجام کار از نرم‌افزارهای آماری Prism v6 استفاده کرده‌ایم.

شناسه مجموعه: ROC Curve Gene 2 دسته:

ارایه خدمات تحلیل آماری و بیان نتایج

ما در گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات انجام تحلیل‌های آماری توصیفی و استنباطی، رسم انواع نمودارهای آماری و جداول فراوانی و توافقی با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.