رگرسیون با Minitab

ویدئو آموزشی مدل‌های رگرسیون خطی چندگانه با Minitab (صد دقیقه)

75 هزار تومان

در مجموعه آموزشی مدل‌های رگرسیونی خطی ساده و چندگانه (Linear Regression Model) کاربرد نرم‌افزار آماری Minitab و روش انجام آزمون‌ها بیان شده است. در این ویدئو 100 دقیقه‌ای به بررسی مدل رگرسیون با استفاده از منوهای Assistant و Fit Regression Model می‌پردازیم و کاربرد آن‌ را با ذکر یک پروژه بیان می‌کنیم. به طور ویژه در این کارگاه آموزشی، ماژول Regression نرم‌افزار Minitab را معرفی کرده‌ایم. ویدئو آموزش 100 دقیقه‌ای و مثال‌های کار با  Minitab را می‌توانید دریافت کنید.

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده دو درصد برتر محققان و پژوهشگان ResearchGate با RG Score = 56.80

شناسه مجموعه: Regression with Minitab دسته: ,

ویدئو آموزشی مدل‌های رگرسیون خطی ساده و چندگانه با نرم‌افزار Minitab در قالب فیلم 100 دقیقه‌ای و پروژه حل شده و فایل‌های نرم‌افزار مینیتب، به بیان و توضیح نحوه یافتن براوردهای مدل رگرسیونی، مزیت برازش رگرسیونی با Minitab نسبت به سایر نرم‌افزارهای آماری، چگونگی کار با نرم‌افزار و نحوه کار با منوها و ابزارهای موجود در نرم‌افزار جهت برازش مدل، می‌پردازد.

 

مطالب ارایه شده در کارگاه آموزش مدل‌های رگرسیونی با Minitab

در مجموعه رگرسیون با Minitab به بیان و توضیح موارد زیر پرداخته‌ایم.

Assistant Minitab
 • تبدیلات کاکس-باکس Cox-Box در نرم‌افزار Minitab
 • فرایند تبدیل یک مدل غیرمعنادار به یک مدل کاملاً معنادار
 • تعریف و بیان جدول ضرایب در یک مدل رگرسیونی به دست آمده
 • بهبود مدل رگرسیونی به دست آمده و بالا بردن ضریب تعیین
 • مفهوم آماری ضرایب رگرسیونی و مقادیر احتمال مربوط به آن‌ها
 • بررسی تاثیرگذاری معنادار ضرایب مدل رگرسیونی
 • استفاده از نمودارها در نشان دادن مناسبت مدل رگرسیونی
 • رسم نمودارهای پراکنش و معادله خط با Minitab
 • نمودار باقیمانده‌ها در مقابل مقادیر برازش شده کمیت پاسخ
 • استفاده از منوی Assistant در طراحی رگرسیونی چندگانه
Regression Model
 • ارتباط بین کمیت‌ها/ مدل‌های تجزیه رگرسیون و کاربردهای آن
 • مدل رگرسیون خطی ساده و معادله آن
 • براورد پارامترهای مدل رگرسیونی و روابط آن‌ها
 • شناسایی موارد باقیمانده‌های بزرگ Large Residuals
 • بررسی جزء خطا و باقیمانده‌ها در یک مدل رگرسیونی
 • ضریب همبستگی و ضریب تشخیص در مدل رگرسیونی
 • اینتراکشن و مدل چندگانه کمیت‌های مستقل با یکدیگر
 • فواصل اطمینان و مقادیر پیش بینی برای معادله خط
 • بررسی جدول ANOVA در یک مدل رگرسیونی و مقدار احتمال آن
 • مدل رگرسیونی چند بعدی با p کمیت مستقل

مشاهده خلاصه مجموعه ویدئویی رگرسیون با Minitab

 

 

ارایه خدمات تحلیل آماری انواع مدل‌های رگرسیونی

ما در گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل آماری انواع مدل‌های رگرسیونی با استفاده از نرم‌افزارهای آماری را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.