One way MANOVA

آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه One-way MANOVA با SPSS (یک ساعت ویدئو، ۲۳ اسلاید)

95 هزار تومان

یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری با نام آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA شناخته می‌شود. در این مجموعه ما درباره آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه با نام One-way MANOVA صحبت کرده‌ایم. این تحلیل هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخواهیم بیشتر از یک کمیت وابسته Dependent Variable را در بین گروه‌های مستقل یک فاکتور Factor مورد مقایسه قرار دهیم. آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه در این مجموعه با استفاده از روش General Linear Model, Multivariate آموزش داده شده است. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مجموعه آموزش تحلیل ANOVA چند گانه شامل یک ساعت ویدئو، فایل دیتا و خروجی‌های نرم‌افزار SPSS به همراه ۲۳ اسلاید آموزشی را مشاهده کنید. 

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده پنج درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate با RG Score = 56.80

تعداد دریافت مجموعه آموزشی: 547 متقاضیدریافت گراف پد

مطالب ارایه شده در مجموعه آموزشی آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه One-way MANOVA

در آموزش ویدئویی آنالیز واریانس چند گانه یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS موارد زیر بیان و در قالب ویدئو و اسلایدهای آموزشی توضیح داده شده است.

One-way MANOVA
 • Descriptive Statistic
 • Box’s Test of Equality of Covariance Matrices
 • Multivariate Tests
 • Pillai’s Trace
 • Wilks’ Lambda
 • Hotelling’s Trace
 • Roy’s Largest Root
 • Test of Homogeneity of Variances
 • Post Hoc Tests
 • Compare Means & Plots
 • Levene Statistic Test
 • Multiple Comparisons
 • Homogeneous Subsets
 • Partial Eta Squared
 • Observed Power
 • Multivariate Analysis of Variance
 • Between-Subjects Factors
 • Tests of Between-Subjects Effects
 • Estimated Marginal Means
آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه
 • تحلیل واریانس چیست؟
 • طراحی و ساختار آنالیز واریانس چندگانه
 • مثال نرم‌افزار SPSS برای ANOVA چند بعدی
 • فاکتور Factor و کمیت وابسته Dependent
 • فرض صفر و مقابل در آنالیز واریانس چند گانه
 • مسیرهای انجام آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه
 • آماره‌های توصیفی فاکتور در هر Dependent
 • مقایسه میانگین‌ها در آنالیز واریانس
 • General Linear Model در ANOVA
 • تنظیمات پنجره Multivariate در تحلیل واریانس
 • دکمه‌ها و منوهای نرم‌افزار SPSS در ANOVA چندگانه
 • ضریب تعیین R Square در مدل آنالیز واریانس
 • آزمون Levene در فرضیه همگنی واریانس خطاها
 • آزمون Box’ M جهت همگنی مانریس کوواریانس
 • انواع آزمون‌های تعقیبی در آنالیز واریانس
 • آزمون دانکن Duncan و انتخاب Subsets
 • میانگین‌های حاشیه‌ای و دکمه EM Means
 • نمودارهای خطی از میانگین‌های حاشیه‌ای
 • بیان مدل آماری One-way MANOVA (Multivariate, GLM)
One way MANOVA
مدل خطی آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه One-way MANOVA (Multivariate, GLM)

 

ارایه خدمات تحلیل آماری تحلیل واریانس

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری آنالیز کوواریانس ANOVA و MANOVA با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.