ویدئو آموزشی آزمون‌های ناپارامتری با نرم‌افزار SPSS ( یک ساعت و نیم، ۶۳ اسلاید)

105 هزار تومان

در این ویدئو آموزشی، به مبحث آزمون‌های ناپارامتری (Nonparametric Tests) و کاربردهای آن و روش انجام با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل مهم‌ترین آزمون‌های ناپارامتری را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر مثال بیان می‌کند. به سادگی می‌توانید ویدئو یک ساعت و سی دقیقه، اسلایدها و داده‌های آموزشی نرم‌افزار SPSS را دریافت کنید.

 • Kruskal-Wallis H
 • Friedman

 • Mann-Whitney U
 • Wilcoxon

شناسه مجموعه: NonParametric Tests دسته: ,

هنگامی که فرض‌های لازم برای انجام یک تحلیل پارامتری بر روی مشاهدات موجود نباشد مثلاً تعداد مشاهدات اندک باشد، توزیع و نحوه پراکندگی آماری ویژگی مورد مطالعه برای ما مشخص نباشد از استنباط‌هایی مبتنی بر آمار ناپارامتری که به فرض‌های کمتری در مورد جامعه احتیاج دارد، استفاده می‌کنیم. تحلیل‌هایی از این دست را که به توزیع خاصی نیاز ندارند در بخشی با عنوان آمار توزیع آزاد و یا “آمار ناپارامتری” قرار می‌دهند. کارگاه آموزش آزمون های ناپارامتری به شرح و توضیح این مطالب می‌پردازد.

بر این اساس متناظر با هر آزمون پارامتری، یک یا چند آزمون ناپارامتری نیز وجود داشته باشد که مفهوم و هدف کلی آن‌ها مشابه بوده و تنها در روش و ابزار کار و آماره‌های مورد استفاده با یکدیگر متفاوت باشند. کارگاه آموزش آزمون های ناپارامتری در قالب ویدئو آموزشی یک ساعت و نیم به همراه هشت فایل به تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS می‌پردازد. فایل pdf که دارای 63 اسلاید آموزشی بوده و 7 مثال از داده‌های کاربردی در آن آمده است. همچنین داده‌های این کارگاه آموزشی نیز در قالب فایل‌های جداگانه ارایه شده است. این داده‌ها در قالب فایل‌های نرم‌افزار SPSS است.

nonparametric-test-11-astat.ir

 

مطالب ارایه شده در کارگاه آموزش آزمون های ناپارامتری

خلاصه‌ای از ویدئو کلاس را در ادامه مشاهده می‌کنید.

 
در کارگاه آموزشی آزمون های ناپارامتری به شرح و توضیح موارد زیر با استفاده از مثال‌های آموزشی و فایل‌های داده، پرداخته شده است.

 • تعریف و بیان آزمون‌های ناپارامتری و کاربردهای آن در مطالعات
 • نحوه رسم گراف‌های مقایسه‌های چندگانه در مطالعات مبتنی بر آزمون‌های ناپارامتری
 • آزمون ناپارامتری من- ویتنی (Mann-Whitney U) و کاربردهای آن
 • استفاده از روندهای Nonparametric Tests در نرم‌افزار SPSS
 • آزمون ناپارامتری رتبه‌علامت‌دار ویلکاکسون (Wilcoxon) و کاربردهای آن
 • آزمون ناپارامتری کروسکال- والیس (Kruskal-Wallis H) و کاربردهای آن
 • آزمون ناپارامتری فریدمن (Friedman) و کاربردهای آن

ارایه خدمات تحلیل آماری آزمون های ناپارامتری

گراف پد در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل آماری آزمون های ناپارامتری را با استفاده از نرم‌افزارهای آماری در تحقیقات و مطالعات انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را ارسال خواهیم کرد.