Multiple Variables

ویدئو آموزش تحلیل‌های Multiple variables با GraphPad Prism (یک ساعت)

90 هزار تومان

نرم‌افزار GraphPad Prism از جمله نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی و زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما در کارگاه آموزش تحلیل‌های چندگانه به بیان و ارایه آنالیزهای Multiple Regression و Correlation Matrix با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید.

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده دو درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate با RG Score = 56.80

شناسه مجموعه: Multiple Variables with GraphPad Prism8 دسته: , ,

مجموعه آموزش Multiple Variables with Graphpad Prism شامل موارد زیر است.

 • یک ساعت آموزش ویدئویی تحلیل‌های Multiple Variables با گراف پد

 • تحلیل‌های Correlation Matrix و Multiple Regression

مطالب ارایه شده در کارگاه آموزش GraphPad Prism

بیشترین نکات مورد توجه در مجموعه آموزشی تحلیل‌های چندگانه با گراف پد پریسم GraphPad Prism شامل موارد زیر است.

Model
 • Multiple Variables Analysis
 • Multiple Regression
 • Correlation Matrix
 • Parameter Estimate
 • R Square
 • Analysis of Variance
 • P-value
 • Multicollinearity
Analyze
 • مثال‌های آموزشی، رسم جداول و نمودارهای آماری
 • براورد ضرایب رگرسیونی مدل‌های چندگانه
 • انواع همبستگی‌های پارامتری و ناپارامتری
 • انواع ارتباط‌ها و آزمون‌های فرضیه آماری
 • استنباط آماری و تجزیه و تحلیل نتایج
 • یافتن مقادیر احتمال و معناداری آزمون‌ها
 • نمودار احتمال نرمال و باقیمانده‌ها
 • نمودار پراکنش بین کمیت‌ها

ارایه خدمات تحلیل آماری با GraphPad Prism

ما در گراف پد ارایه خدمات تحلیل‌های آماری با نرم‌افزار Graphpad Prism در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را  ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.