تخفیف دارد
آنالیز واریانس و کوواریانس

آنالیز واریانس و کوواریانس ساده و چندگانه با SPSS (۴۹۵ دقیقه ویدئو، ۲۲۹ اسلاید)

295 هزار تومان 265 هزار تومان

یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری با نام آنالیز واریانس Analysis of Variance و آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance شناخته می‌شود. در این نوع آنالیزها می‌خواهیم یک یا چند کمیت وابسته Dependent Variable را در بین گروه‌های مستقل یک یا چند فاکتور Factor مقایسه کنیم و ارتباط و اثرگزاری آن‌ها را به دست بیاوریم.

در این مجموعه آمورشی انواع تحلیل واریانس و کوواریانس یک بعدی و چندگانه یک طرفه و دو طرفه بیان شده و با استفاده از روش General Linear Model آموزش داده شده است. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مجموعه شامل ۴۹۵ دقیقه ویدئو، فایل‌های دیتا و خروجی‌های نرم‌افزار SPSS به همراه ۲۲۹ اسلاید آموزشی را مشاهده کنید. 

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده دو درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate با RG Score = 56.80

تعداد دریافت مجموعه آموزشی: 934 متقاضیدریافت گراف پد

مطالب ارایه شده در مجموعه آموزشی آنالیز واریانس ANOVA / MANOVA و کوواریانس ANCOVA و MANCOVA

در آموزش ویدئویی آنالیز واریانس و کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS موارد زیر بیان و در قالب ویدئو و اسلایدهای آموزشی توضیح داده شده است.

General Linear Model
 • Descriptive Statistic
 • Box’s Test of Equality of Covariance Matrices
 • Multivariate Tests
 • Pillai’s Trace
 • Wilks’ Lambda
 • Hotelling’s Trace
 • Roy’s Largest Root
 • Test of Homogeneity of Variances
 • Compare Means & Plots
 • Levene Statistic Test
 • Multiple Comparisons
 • Partial Eta Squared
 • Observed Power
 • Multivariate Analysis of Covariance
 • Between-Subjects Factors
 • Tests of Between-Subjects Effects
 • Estimated Marginal Means
آنالیز واریانس و کوواریانس
 • تحلیل واریانس و کوواریانس چیست؟
 • طراحی و ساختار آنالیز واریانس و کوواریانس یک بعدی و چندگانه
 • مثال‌های نرم‌افزار SPSS برای انواع تحلیل واریانس و کوواریانس
 • فاکتورها Factors و کمیت وابسته Dependent
 • مسیر انجام آنالیز واریانس و کوواریانس یک طرفه و دو طرفه
 • آماره‌های توصیفی فاکتور در هر Dependent
 • مقایسه میانگین‌ها در آنالیز کوواریانس
 • General Linear Model در MANCOVA و ANCOVA
 • تنظیمات پنجره Multivariate در تحلیل کوواریانس و واریانس
 • دکمه‌ها و منوهای نرم‌افزار SPSS در ANOVA و ANCOVA چندگانه
 • ضریب تعیین R Square در مدل آنالیز واریانس و کوواریانس
 • آزمون Levene در فرضیه همگنی واریانس خطاها
 • آزمون Box’ M جهت همگنی مانریس کوواریانس
 • انواع آزمون‌های تعقیبی در آنالیز واریانس و کوواریانس
 • میانگین‌های حاشیه‌ای و دکمه EM Means
 • نمودارهای خطی از میانگین‌های حاشیه‌ای
 • مدل آماری (Univariate Multivariate, GLM) در تحلیل واریانس و کوواریانس
مدل خطی آنالیز کوواریانس چندگانه دو طرفه Two-way MANCOVA (Multivariate, GLM)

 

ارایه خدمات تحلیل آماری تحلیل واریانس و کوواریانس

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری آنالیز کوواریانس ANCOVA و MANCOVA با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.