طراحی مدل‌های دوز – پاسخ و رفع ابهام با گراف‌پد پریسم

40 هزار تومان

در این پروژه بر مبنای فایل‌های ارسالی به رفع ابهام از مدل‌های دوز – پاسخ در چهار مجموعه داده متمایز، پرداخته شده است. در هر مجموعه مدل‌های غیرخطی Dose – Response بدون ابهام همراه با پارامترهای IC50 و LogIC50 به دست آمده است. نتایج در 23 صفحه نوشته و تحلیل شده و فایل‌های Word، PDF و خروجی نرم‌افزار گراف پد به تفکیک در چهار فایل ارایه شده است. نمودارها و گراف‌های مرتبط نیز رسم شده است.

به سادگی با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید تمام نتایج، مستندات و فایل‌ها را دریافت کنید. اطلاعات و یافته‌ها در صفحه وب جهت دانلود و دریافت قرار گرفته و در همان زمان نیز برای شما ایمیل می‌شود.

شناسه مجموعه: Dose Response Ambiguous دسته: ,

ارایه خدمات تحلیل آماری با GraphPad Prism

ما در گراف پد ارایه خدمات تحلیل‌های آماری دوز – پاسخ Dose – Response با نرم‌افزار Graphpad Prism در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را  ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.