بازاریابی

تحلیل‌های بازاریابی Marketing با SPSS (260 دقیقه ویدئو)

255 هزار تومان

در این مجموعه آمورشی انواع مختلف تحلیل‌های بازاریابی Marketing با استفاده از نرم افزار SPSS، شامل 260 دقیقه ویدئو، فایل‌های دیتا و خروجی‌های نرم‌افزار، بیان شده است. این آنالیزها شامل مواردی مانند تحلیل RFM بر روی داده‌های تراکنش و مشتریان، تحلیل‌های خوشه‌ای، پروفایل‌های احتمالی، نرخ پاسخ کدهای پستی، تمایل به خرید و مقایسه کمپین‌ها با یکدیگر می‌باشد. گراف پد هر یک از این تحلیل‌های هفت‌گانه را به تفکیک و همراه با مثال بیان کرده است.

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده دو درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate با RG Score = 61.40

تعداد دریافت مجموعه آموزشی: 768 متقاضیدریافت گراف پد

مطالب ارایه شده در مجموعه آموزشی تحلیل‌های بازاریابی Direct Marketing

در آموزش ویدئویی تحلیل‌های بازاریابی با استفاده از نرم افزار SPSS موارد زیر بیان و در قالب ویدئو و مثال‌های آموزشی توضیح داده شده است.

 

Direct Marketing
 • RFM Analysis (Transaction Data)
 • RFM Analysis (Customer Data)
 • Cluster Analysis
 • Prospect Profiles

 • Postal Codes Response Rate

 • Propensity to Purchase

 • Control Package Test

بازاریابی مستقیم
 • تحلیل RFM و داده‌های تراکنش

 • تحلیل RFM و داده‌های مشتریان

 • تحلیل خوشه‌ای
 • پروفایل‌های احتمالی و مستعد

 • نرخ پاسخ کدهای پستی

 • تمایل به خرید

 • مقایسه نرخ پاسخ کمپین‌ها با یکدیگر 

 

ارایه خدمات تحلیل و مشاوره آماری

گراف پد برای شما خدمات مشاوره و انجام انواع تحلیل‌های آماری را ارایه می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر بهتر است با ما تماس بگیرید.