تخفیف دارد

ویدئو آموزشی آزمون کای دو Chi-square استقلال و برازندگی توزیع (یک ساعت، ۳۲ اسلاید)

115 هزار تومان 105 هزار تومان

در این ویدئو آموزشی کاربردهای آزمون‌های استقلال و برازندگی توزیع کای-اسکوئر (Chi-square Tests) و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS ارایه شده است. از کاربردهای رایج و بسیار مفید آزمون کای-اسکوئر، بررسی فرض استقلال و یا وابستگی دو کمیت گروه‌بندی شده، با یکدیگر است. فرض کنید دو کمیت و ویژگی A و B موجود است، می‌خواهیم براساس فرض صفر آزمون کنیم آیا این دو کمیت از یکدیگر مستقل هستند و یا این‌که بر روی هم تاثیر می‌گذارند. از دیگر کاربردهای آزمون کای-اسکوئر طراحی و معرفی فرایندی است که از طریق آن قادر خواهیم بود به این سوال پاسخ دهیم آیا مشاهدات از مدل احتمال و توزیع خاص پیروی می‌کنند و یا خیر. با استفاده از دکمه داشته باشم می‌توانید مجموعه آموزش تحلیل Chi Square شامل یک ساعت ویدئو، فایل نرم‌افزار SPSS و 32 اسلاید آموزشی را دریافت کنید.

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده پنج درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate با RG Score = 56.80

تعداد دریافت مجموعه آموزش کای دو: 756 متقاضیدریافت گراف پد

شناسه مجموعه: Chi-square Tests دسته: ,

کارگاه آموزش آزمون کای دو در تحلیل آماری آزمون‌های استقلال و برازندگی توزیع در قالب ویدئو آموزشی یک ساعت و 32 اسلاید آموزشی به صورت یک مجموعه کامل توسط گراف پد برگزار شده است و به بیان و توضیح آزمون استقلال بین کمیت‌ها، نیکویی برازش، رسم جداول توافقی و نمودارها، چگونگی کار با SPSS و نحوه کار با منوها و ابزارهای موجود در نرم‌افزار جهت تحلیل آزمون‌های کای دو می‌پردازد. کارگاه آموزش آزمون کای دو با استفاده از چهار مثال آموزشی و تحقیقاتی، از داده‌های نرم‌افزار SPSS بهره می‌گیرد. پس از دریافت این کارگاه بلافاصله فایل‌ آموزش و داده‌های نرم‌افزار در صفحه وب قرار گرفته و به آدرس ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. در ادامه می‌توانید خلاصه ویدئو و 9 تصویر از اسلایدهای آموزشی کارگاه را مشاهده کنید.

 

مطالب ارایه شده در کارگاه آموزش آزمون کای دو

در کارگاه آموزش آزمون کای دو به شرح و توضیح موارد زیر با استفاده از مثال‌های آموزشی و فایل‌های داده، پرداخته شده است. ما در این آموزش علاوه بر بیان تئوری نتایج از فایل‌های داده و مثال‌های آموزشی نیز استفاده کرده‌ایم. تصاویر برخی از اسلایدهای آموزشی را مشاهده می‌کنید.

Goodness of Fit
 • برازندگی توزیع چیست؟
 • نحوه وزن‌دهی مشاهدات
 • کاربردهای آزمون کای-اسکوئر
 • تحلیل نتایج آزمون نیکویی برازش
 • مدل توزیع احتمال و آزمون کای دو
 • انجام آزمون نیکویی برازش در SPSS
 • فرضیه‌ها و آماره آزمون برازندگی توزیع
 • طراحی آزمون کای دو در برازندگی توزیع
 • رسم نمودار در آزمون استقلال کای-اسکوئر
 • استفاده از آزمون کای دو در تحلیل برازندگی
 • جدول برهم‌کنش کمیت‌های گروه‌بندی شده
 • جدول توافقی و تحلیل نتایج مدل توزیع احتمال
 • طراحی ساختار فرضیه‌های آزمون و وزن‌دهی داده‌ها
Chi-Square Test
 • تحلیل نمودار آزمون کای-اسکوئر
 • استفاده از نرم‌افزار در آزمون کای-اسکوئر
 • تحلیل نتایج آزمون استقلال کای-اسکوئر
 • آماره آزمون کای-اسکوئر در فرضیه استقلال
 • آزمون کای-اسکوئر و فرضیه استقلال کمیت‌ها
 • گزینه‌های نرم‌افزار در انجام آزمون کای-اسکوئر
 • چگونه آزمون کای دو را با SPSS انجام دهیم؟
 • جدول توافقی مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار
 • مثال استفاده آزمون کای-اسکوئر در فرضیه استقلال
 • طراحی ساختار آزمون کای-اسکوئر در فرضیه استقلال
 • فرضیه‌ها و وزن‌دهی مشاهدات در آزمون کای-اسکوئر
 • جدول فراوانی و درصدهای سطری-ستونی آزمون کای دو
 • فرضیه‌ها و استفاده از SPSS در طراحی آزمون استقلال

ارایه خدمات تحلیل آماری آزمون کای دو

گراف پد موسسه داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری آزمون های ناپارامتری کای دو و تفسیر نتایج به دست آمده را با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را برای ما ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت کامل ارسال خواهیم کرد.