آموزش پیشرفته گراف پد

آزمون‌های پارامتری با گراف پد پریسم

28 هزار تومان

نرم‌افزار GraphPad Prism از جمله نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی و زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما براساس داده‌های ارسالی و توضیحات شما آزمون‌های زیر را به صورت جداگانه و به ازای هر فایل داده ارسالی انجام داده‌ایم. همچنین نمودارهای مربوطه نیز رسم شده است.

  1. آزمون‌های مقایسه بین گروه‌های B ،A و C

  2. آزمون‌های مقایسه بین euserin با گروه‌های B ،A و C

  3. آزمون‌های مقایسه بین SH با Oserin و گروه‌های B ،A و C

به سادگی می‌توانید با استفاده از دکمه “دوست دارم داشته باشم” تمام تحلیل‌های انجام شده توسط نرم‌افزار گراف پد پریسم را دریافت کنید.

شناسه مجموعه: ParametricTests with GraphPad Prism دسته:

ارایه خدمات تحلیل آماری با GraphPad Prism

ما در گراف پد ارایه خدمات تحلیل‌های آماری با نرم‌افزار Graphpad Prism در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را  ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.