قبلی
همگن نبودن واریانس

آزمون های ANOVA Welch و Brown-Forsythe با نرم افزار SPSS

 تحلیل واریانس یک طرفه One-way ANOVA برای تعیین اینکه آیا تفاوت‌های آماری معناداری بین میانگین دو یا چند گروه مستقل وجود دارد یا نه استفاده می‌شود اگرچه شما تمایل دارید که فقط هنگامی استفاده شود که بیشتر از دو گروه …

پیش فرض های تحلیل واریانس

پیش فرض های انجام تحلیل و آنالیز واریانس

تحلیل واریانس یک طرفه One-way ANOVA برای تعیین اینکه آیا تفاوت‌های آماری معناداری بین میانگین دو یا چند گروه مستقل وجود دارد یا نه استفاده می‌شود اگرچه شما تمایل دارید که فقط هنگامی استفاده شود که بیشتر از دو گروه …

Syntax آنالیز واریانس دو طرفه

Syntax آنالیز واریانس دو طرفه و جدول Pairwise Comparison

درباره‌ی آنالیز واریانس دو طرفه یا همان Two-way ANOVA در نوشتار قبلی صحبت کردیم.   در همان لینک بالا یعنی اینجا توضیحات کاملی درباره‌ی Two-way ANOVA بیان کردیم و خواننده را برای آشنایی بیشتر به همان لینک ارجاع می‌دهم. در این نوشتار می‌خواهیم …

آنالیز واریانس دو طرفه

آنالیز واریانس دو طرفه Two-way ANOVA با SPSS

آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری شناخته می‌شود. در این نوشتار ما قصد داریم درباره آنالیز واریانس دو طرفه صحبت کنیم.   چرا می‌گوییم آنالیز واریانس دو طرفه؟ پاسخ ساده است. هنگامی که یک …