03 بهمن

رگرسیون خطی چندگانه سلسله مراتبی Hierarchical Multiple Linear Regression

          در این متن می‌خواهم درباره‌ی مفهومی به اسم رگرسیون سلسله مراتبی آن هم از نوع خطی چندگانه که نام کامل آن را می‌توان Hierarchical Multiple Linear Regression (HMLR) قرار داد، صحبت کنم. من به اختصار در این …

Curve Estimation
02 مرداد

براورد منحنی Curve Estimation رگرسیونی در نرم افزار SPSS

    *** توضیحات براورد منحنی رگرسیونی برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن***         در یک تحلیل رگرسیونی و ارتباط سنجی، بسیار پیش می‌آید که ارتباط دقیق میان کمیت پاسخ با کمیت‌های مستقل …

مقایسه منحنی ها
17 شهریور

مقایسه منحنی ها در مدل‌های خطی و غیرخطی

  در یکی از کلاس‌های گراف پد پریسم، موضوعی مبنی بر امکان مقایسه دو منحنی مطرح شد. در این باره باید بیان کرد که 1- اگر منحنی ما خطی است، با انتخاب گزینه Compare در پنجره  Parameters: Linear Regression می‌توان …

Regression Interpolate
05 دی

رگرسیون Interploate در نرم‌افزار پریسم

    رگرسیون و پیش‌بینی از موضوعات مورد توجه در علوم آماری و رشته‌های مرتبط با آن می‌باشد. بسیاری از نرم‌افزارها به طراحی مدل‌های رگرسیونی خطی و غیرخطی می‌پردازند، اما آن‌چه که در پریسم مورد توجه است، توانایی پیش‌بینی در …