رگرسیون
05 تیر

طراحی مدل رگرسیون خطی Linear Regression با گراف پد پریسم

    اهمیت طراحی مدل رگرسیون چه پیش خواهد آمد؟ سوالی است که بشر از ابتدای خلقت به دنبال پاسخ به آن بوده است. پیش‌بینی و درک پدیده‌های آینده از مهمترین مفاهیم مورد بررسی انسان‌ها بوده است و خواهد بود. …