Combination Index
19 مرداد

شاخص ترکیبی Combination Index (CI) در نرم افزار Compusyn

                داده‌های زیر را در نظر بگیرید. این داده‌ها و فایل‌های مثال آموزشی را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.     فرض کنید دو داروی A و B در اختیار داریم. در تصویر …