شاخص تفاضلی
18 تیر

بررسی گراف شاخص تفاضلی بورس تهران در سال 99

  یکبار دیگر شاخص تفاضلی بورس تهران که به صورت اختلاف بین شاخص کل و هم وزن به دست می‌آمد را در شکل زیر مشاهده کنید.   در این متن می‌خواهیم به بررسی شاخص تفاضلی در محدوده زمانی ابتدای سال …

شاخص کل هم وزن
10 تیر

بررسی درصد شاخص کل و هم وزن در بورس تهران

    نوشتار را با یک مثال ساده شروع می‌کنیم. به تصویر زیر نگاه کنید. این نتایج مربوط به آخرین روز کاری بورس تهران در تاریخ چهارشنبه 4 تیرماه سال 99 است. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید شاخص کل 2.04 درصد …

شاخص کل بورس
01 تیر

طراحی مدل پیش بینی بر شاخص کل بورس تهران

    در شکل زیر می‌توانید اندازه‌های عددی شاخص کل بورس تهران از تاریخ 13870914 تا 13990401 را مشاهده کنید. از اینجا می‌توانید فایل دیتا اندازه‌های عددی شاخص کل در بازه زمانی فوق را دریافت کنید. جالب توجه است که بتوانیم بر …

نماد رنیک
24 خرداد

پیش‌بینی قیمت سهام رنیک در بورس تهران در سری زمانی

  بورس در گراف زیر می‌توانید روند حرکتی نماد رنیک در بورس تهران به همراه پیش‌بینی برای روز شنبه 24 خرداد 99 را مشاهده کنید. از بیان جزئیات خودداری شده است.        نقطه سبز رنگ پیش‌بینی مدل ما …

نماد سیمرغ
23 خرداد

پیش‌بینی قیمت سهام سیمرغ در بورس تهران در سری زمانی

    بورس البته که اینجا یک سایت بورسی نیست. با این‌حال از آن‌جا که بورس و نمادهای آن، اعدادی است که در طول زمان قرار گرفته‌اند، جالب توجه است که کمی درباره توانایی و قابلیت علوم آماری و به …

دتولید بموتو اتکام
02 خرداد

تحلیل و مدل سری زمانی چند نماد بورسی بموتو ، اتکام ، دتولید

  خوب است با استفاده از تحلیل سری زمانی Time Series به بررسی چند نماد در بورس تهران بپردازیم. در گراف زیر سری زمانی نماد بموتو از تاریخ 20010326 تا آخرین روز معاملاتی در تاریخ 20200722 آمده است. بررسی روزانه این …

نرخ باروری
01 خرداد

نرخ باروری و شاخص‌های توسعه اقتصادی، بررسی روند بلندمدت 60 ساله ایران

    یک مطالعه تحقیقاتی بلند مدت که در کنگره بین‌المللی تولیدمثل ISERB 2016 ارایه شده است نشان می‌دهد نرخ باروری کشور که نشان‌دهنده‌ی تعداد فرزندان خانواده‌های ایرانی می‌باشد، در دهه‌های گذشته تا به امروز روند نزولی داشته است (Linear …

17 فروردین

پیش‌بینی قیمت سهام شستا در بورس تهران در سری زمانی

  بورس #شستا امروز دوشنبه 26 خرداد 99 می‌خواهیم روی یک مدل سخت کار کنیم. “سخت” از جهات زیر کلاً طراحی و برازش مدل بر نمادهای بورس تهران علاوه بر وجود هیجان و رفتارهای غیرعادی که مدل را از حالت …

قیمت سهام
26 بهمن

پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از سری زمانی Minitab

بورس البته که اینجا یک سایت بورسی نیست. با این‌حال از آن‌جا که بورس و نمادهای آن، اعدادی است که در طول زمان قرار گرفته‌اند، جالب توجه است که کمی درباره توانایی و قابلیت علوم آماری و به ویژه سری …