Control Package Test
12 اسفند

بازاریابی، مقایسه نرخ پاسخ کمپین‌ها با یکدیگر Control Package Test

          با استفاده از این روش به مقایسه کمپین‌های بازاریابی با یکدیگر می‌پردازیم. هدف ما این است دریابیم آیا تفاوت قابل توجهی در اثربخشی (پاسخ‌های مثبت) کمپین‌ها و پیشنهادات با یکدیگر، وجود دارد یا خیر. این روش …

Propensity to Purchase
16 بهمن

بازاریابی و تمایل به خرید Propensity to Purchase در SPSS

          روش تمایل به خرید Propensity to Purchase از نتایج یک پست آزمایشی یا کمپین قبلی برای ایجاد نمره یا اصطلاحاً Score استفاده می‌کند. نمرات نشان می‌دهند که کدام فرد بیشترین احتمال پاسخ مثبت و خرید را …

داده های موثر
12 بهمن

یافتن نقاط تاثیرگذار یا داده‌های موثر Influence Statistics در تحلیل رگرسیونی

    توضیحات داده‌های موثر Influence Data برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن         گاهی ممکن است یک یا چند نمونه تاثیرات زیادی روی مدل رگرسیون بگذارند و خط رگرسیونی را به سمت …

دوربین واتسن
07 بهمن

آزمون دوربین واتسن Durbin-Watson و تشخیص موردی Casewise diagnostics

    توضیحات آزمون دوربین واتسن برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن         یکی از فرض‌های مهم در آزمون فرضیه رگرسیون، مستقل بودن مشاهدات به ویژه داده‌های کمیت وابسته از یکدیگر می‌باشد. به …

Postal Codes Response Rates
25 دی

بازاریابی، نرخ پاسخ کدهای پستی Postal Codes Response Rate

          این تکنیک از نتایج یک کمپین قبلی برای محاسبه نرخ پاسخ کدپستی Postal Codes Response Rate استفاده می‌کند. این نرخ‌ها را می‌توان برای هدف قرار دادن کدهای پستی خاص در کمپین‌های آینده استفاده کرد. در فایل …

Composite Variables
25 دی

کمیت‌های ترکیبی Composite Variables در نرم‌افزار SPSS

      بسیار اتفاق می‌افتد (به ویژه در کارهای پرسشنامه‌ای) بخواهیم چند کمیت یا سوال را با هم ترکیب کرده و با استفاده از آن‌ها یک Variable و کمیت بسازیم. حتماً در پرسش‌نامه‌ها دیده‌اید که چندین سوال به یک …

Dummy Variables
21 دی

کمیت‌های ساختگی Dummy Variables در نرم‌افزار SPSS

          هنگامی که داده‌های خود را با استفاده از رگرسیون چندگانه تحلیل می‌کنید و هر یک از کمیت‌های مستقل شما در مقیاس اسمی Nominal یا رتبه‌ای Ordinal اندازه‌گیری شده‌اند، باید بدانید که چگونه کمیت‌های ساختگی یا …

Relationship Maps
13 دی

نقشه‌های ارتباط Relationship Maps با نرم‌افزار SPSS 28

          نقشه‌های ارتباط جهت تجسم داده‌ها در ورژن SPSS 28 معرفی شده‌اند. کاربران اکنون می‌توانند به صورت بصری رابطه بین کمیت‌ها را بر مبنای ضخامت خط ارتباط و اندازه نشانگر بین آن‌ها، بررسی کنند. این تابع …

وزن دهی
05 دی

وزن دهی موردها و مشاهدات Weight Cases در نرم‌افزار SPSS

    توضیحات وزن دهی مشاهدات برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر         در یک مطالعه و طرح تحقیقاتی بسیار اتفاق می‌افتد که فایل داده‌ها و تمام نتایج ثبت‌شده در اختیار …

Prospect Profiles
01 دی

بازاریابی، پروفایل‌های احتمالی و مستعد Prospect Profiles در SPSS

          روش پروفایل‌های احتمالی Prospect Profiles از نتایج یک کمپین قبلی برای ایجاد پروفایل‌های توصیفی استفاده می‌کند. شما می‌توانید از پروفایل‌ها برای تمرکز بر روی گروه‌های خاصی از افراد و مشتریان در کمپین‌های آینده استفاده کنید. …

انتخاب موردها
25 آذر

انتخاب موردها Select Cases در نرم‌افزار SPSS

          در یک مطالعه و طرح تحقیقاتی بسیار اتفاق می‌افتد که فقط می‌خواهیم بر روی بخشی از داده‌ها تحلیل انجام دهیم. در واقع هدف ما این است که در فایل دیتا، تعدادی از موردها (سطرها) را …

تحلیل خوشه ای
20 آذر

بازاریابی، تحلیل خوشه ای Cluster Analysis در نرم‌افزار SPSS

          تحلیل خوشه ای یک ابزار اکتشافی است که به منظور گروه‌بندی یا خوشه‌بندی داده‌ها طراحی شده است. به عنوان مثال، با استفاده از این نوع آنالیز، می‌توانید گروه‌های مختلفی از مشتریان را بر اساس ویژگی‌های …

تحلیل RFM مشتری
06 آذر

بازاریابی، تحلیل RFM داده‌های مشتریان Customers Data در نرم‌افزار SPSS

              آنالیز RFM که نام صحیح و کامل آن Recency, Frequency, Monetary value است، ابزار تحلیل بازاریابی است که برای شناسایی بهترین مشتریان یک شرکت یا سازمان با استفاده از معیارهای خاص استفاده می‌شود. به …

Merge Files
03 آذر

ادغام فایل‌ها Merge Files در نرم‌افزار SPSS

          گاهی وقت‌ها به هنگام تحلیل بر روی داده‌ها، پیش می‌آید که اطلاعات و یافته‌های ما در چند فایل جداگانه قرار دارد. به عنوان مثال در یک تحلیل پرسش‌نامه‌ای، چند پرسشنامه داشته‌ایم و اطلاعات هر پرسشنامه …

تحلیل RFM
07 آبان

بازاریابی، تحلیل RFM و داده‌های تراکنش Transaction Data در نرم‌افزار SPSS

              آنالیز RFM که نام صحیح و کامل آن Recency, Frequency, Monetary value است، ابزار تحلیل بازاریابی است که برای شناسایی بهترین مشتریان یک شرکت یا سازمان با استفاده از معیارهای خاص استفاده می‌شود. به …

گروه بندی با SPSS
20 شهریور

گروه بندی و طبقه بندی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS

    SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، که با ارایه روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری و رسم گراف‌ها و نمودارهای مقالات و پایان‌نامه‌ها، کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. در ویدئو آموزشی زیر به نحوه …

تحلیل میانگین و واریانس
22 آذر

تحلیل‌های مبتنی بر چند عدد در Prism

    گاهی اوقات در یک مطالعه به اعداد و اندازه‌های به دست آمده به ازای هر فرد یا مورد، دسترسی نداریم. بلکه فقط یک گزارش از آماره‌های آن‌ها مانند میانگین و انحراف معیار هر گروه در اختیار ما است. …