TURF Analysis
06 آبان

تحلیل فراوانی مجموع دستیابی بدون تکرار TURF Analysis

            برای اینکه بدانیم TURF Analysis چیست و به چه مفاهیم و موضوعاتی می‌پردازد، ابتدا بیایید نام کامل آن را بدانیم. TURF Analysis خلاصه شده عبارت Total Unduplicated Reach Frequency Analysis است که می‌توان آن را …

Control Package Test
12 اسفند

بازاریابی، مقایسه نرخ پاسخ کمپین‌ها با یکدیگر Control Package Test

          با استفاده از این روش به مقایسه کمپین‌های بازاریابی با یکدیگر می‌پردازیم. هدف ما این است دریابیم آیا تفاوت قابل توجهی در اثربخشی (پاسخ‌های مثبت) کمپین‌ها و پیشنهادات با یکدیگر، وجود دارد یا خیر. این روش …

Propensity to Purchase
16 بهمن

بازاریابی و تمایل به خرید Propensity to Purchase در SPSS

          روش تمایل به خرید Propensity to Purchase از نتایج یک پست آزمایشی یا کمپین قبلی برای ایجاد نمره یا اصطلاحاً Score استفاده می‌کند. نمرات نشان می‌دهند که کدام فرد بیشترین احتمال پاسخ مثبت و خرید را …

Postal Codes Response Rates
25 دی

بازاریابی، نرخ پاسخ کدهای پستی Postal Codes Response Rate

          این تکنیک از نتایج یک کمپین قبلی برای محاسبه نرخ پاسخ کدپستی Postal Codes Response Rate استفاده می‌کند. این نرخ‌ها را می‌توان برای هدف قرار دادن کدهای پستی خاص در کمپین‌های آینده استفاده کرد. در فایل …

Prospect Profiles
01 دی

بازاریابی، پروفایل‌های احتمالی و مستعد Prospect Profiles در SPSS

          روش پروفایل‌های احتمالی Prospect Profiles از نتایج یک کمپین قبلی برای ایجاد پروفایل‌های توصیفی استفاده می‌کند. شما می‌توانید از پروفایل‌ها برای تمرکز بر روی گروه‌های خاصی از افراد و مشتریان در کمپین‌های آینده استفاده کنید. …

تحلیل خوشه ای
20 آذر

بازاریابی، تحلیل خوشه ای Cluster Analysis در نرم‌افزار SPSS

          تحلیل خوشه ای یک ابزار اکتشافی است که به منظور گروه‌بندی یا خوشه‌بندی داده‌ها طراحی شده است. به عنوان مثال، با استفاده از این نوع آنالیز، می‌توانید گروه‌های مختلفی از مشتریان را بر اساس ویژگی‌های …

تحلیل RFM مشتری
06 آذر

بازاریابی، تحلیل RFM داده‌های مشتریان Customers Data در نرم‌افزار SPSS

              آنالیز RFM که نام صحیح و کامل آن Recency, Frequency, Monetary value است، ابزار تحلیل بازاریابی است که برای شناسایی بهترین مشتریان یک شرکت یا سازمان با استفاده از معیارهای خاص استفاده می‌شود. به …

تحلیل RFM
07 آبان

بازاریابی، تحلیل RFM و داده‌های تراکنش Transaction Data در نرم‌افزار SPSS

              آنالیز RFM که نام صحیح و کامل آن Recency, Frequency, Monetary value است، ابزار تحلیل بازاریابی است که برای شناسایی بهترین مشتریان یک شرکت یا سازمان با استفاده از معیارهای خاص استفاده می‌شود. به …