براورد اندازه نمونه
08 تیر

ویدئو. براورد اندازه نمونه تحقیق با استفاده از Minitab

  براورد اندازه نمونه و یافتن توان آزمون با نرم‌افزار Minitab نرم‌افزار دوست داشتنی و آموزشی Minitab به طرز شگفت‌آوری مبانی تئوریک آمار را گام به گام و مرحله به مرحله بیان می‌کند. اگر می‌خواهید آمار را به صورت پایه‌ای و …