تحلیل AUC
13 آذر

آنالیز AUC با گراف پد پریسم

  یک ایده بارها اتفاق می‌افتد که بخواهیم چندین گروه را با یکدیگر مقایسه کنیم. موضوع زمانی پیچیده می‌شود که تعداد داده‌ها اندک باشد. در این مطالعات به دلیل تعداد کم داده‌ها، براورد پارامترها به صورت صحیح امکان‌پذیر نیست. بنابراین …