آنالیز تشخیصی
30 خرداد

آنالیز تشخیصی (Discriminate Analysis) در نرم‌افزار SPSS

    *** توضیحات آنالیز تشخیصی (Discriminate Analysis) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر*** آنالیز تشخیصی چیست؟ آنالیز تشخیصی که آن را تحلیل ممیزی نیز می‌گویند، همانند رگرسیون خطی چندگانه است، با این …