آزمون مک نمار
15 شهریور

آزمون مک نمار McNemar’s test با استفاده از نرم‌افزار SPSS

          آزمون مک نمار برای شروع کار با آزمون مک نمار McNemar’s test و آشنایی با نحوه کاربرد و اجرای این آزمون آماری، بیایید از چند مثال شروع کنیم. فرض کنید محققی می‌خواهد تأثیر یک مداخله آموزشی …